seizaAikido nie je zázračnou metódou odstránenia problémov. Nie je zaručená morálnosť, tolerantnosť, zodpovednosť, nezištnosť, vnútorná krása (či iná pozitívna kategória) cvičenca aikido. Umožňuje však nájsť k nim cestu a kráčať po nej od narodenia po smrť. Aikido nie je iba zábavou pre mladých. Jeho hlavný význam spočíva v celoživotnom učení sa boja o vlastný kvalitný a zmysluplný život.