Je prezident organizácie a hlavný tréner v Banskej Byistrici, je držiteľom 4.Danu AIKIDO.rk

Aikido cvičí od roku 1993 a z malého klubu aikido v Banskej Bystrici sa mu podarilo rozvinúť aikido aj do iných okolitých miest, čoho výsledkom je Slovak Aikido Central Region. Taktiež sa zaoberá kondičným tréningom a tréningom sebeobrany.
 
Hlavnými učiteĺmi sú D.Vaillant, J.Roche, F.Noel, ktorých pravidelných seminárov sa účastní dodnes.

Tel. kontakt: +421905586878

Mail: info@slovakaikido.sk