O etike v Aikide

Etika v Aikide je veľmi dôležitou súčasťou cvičenia a tréningu v tomto bojovom umení. Dojo etika zohráva hlavnú úlohu vo všetkých japonských bojových umeniach a vychádza z japonských tradícií. Neočakáva sa od začiatočníkov, že budú Akido etiku ovládať okamžite pri prvom tréningu, ale je dôležité aby sa ju v čo najkratšom čase naučili dodržiavať a tak ukázali vôľu učiť sa.

Pravidlá etiky v Aikide

Dojo

Miesto kde sa koná tréning Aikido sa nazýva Dojo, čo v japončine znamená miesto cesty. Na dojo sa pozerá ako na miesto zasvätené učeniu, preto sa musí udržovať čisté, upratané a izolované od akýchkoľvek ruchov.

Rei

Rei znamená uznanie a rešpekt (klaňanie) a je dôležité, aby každý začiatočník, ktorý sa učí etiku Aikida, pochopil jeho význam. Je to spôsob ako ukázať úctu. 
Klaňať sa je možné v stoji ako aj v kľačiacej pozícii (Seiza), ktorá je považovaná za formálnejšiu formu klaňania.    

Etiketa Aikida

Príchod do dojo

Prvé pravidlo – buďte dochvíľni! Vstúpte do dojo a vstúpte na tatami (žinenky) hneď ako je to možné. Počas čakania na hodinu je dôležité skontrolovať, či sú žinenky upravené a dojo prichystané na tréning. Pred každým tréningom je potrebné tatami pozametať. Tí, ktorí prídu ako prví, by sa mali ihneď chopiť metiel a pozametať. Nie je potrebné čakať na tatami na iných mysliac si, že to spravia za nás. Je to súčasťou tréningu, nie je to činnosť, ktorá by s tréningom nesúvisela. Je hanbou, keď túto činnosť musí vykonávať Váš učiteľ. Zvyšný čas využite na rozcvičku.

Ak sa oneskoríte, posaďte sa na okraj tatami do sedu seiza a čakajte až si vás učiteľ všimne a povolí vám sa pripojiť ku ostatným. Po vyzvaní sa pokloňte smerom k O-Sensei (zakladateľ Aikido) a pokračujte podľa pokynov vášho učiteľa.

Rei v dojo

Okamžite po v vstupe do dojo sa ukloňte smerom ku Kamize (svätyni). Úklon by mal byť hlboký zhruba 30 až 45 stupňov s rukami pripaženými k telu. Zakaždým, keď ste v dojo a nie ste na tatami buďte obutí. Vždy keď vstupujte na tatami nechajte svoje prezuvky pekne uložené pri tatami. Rozhodenie obuvi (prezuviek) znamená rozhodenie ich majiteľovej mysle.  

Rei tatami

Tatami je povrch dojo na ktorom trénujete a preto je dôležité, aby ste sa pri vstupe na tatami poklonili. Po vstupe na tatami si kľaknite do sedu zvaného sieza (sediac na priehlavkoch s vystretým chrbtom) a pokloňte sa položením obidvoch rúk pred kolená držiac chrbát stále vystretý. Tento pozdrav je dôležitý aj po opustení tatami. Okrem toho, ak kvôli akémukoľvek dôležitému dôvodu je nevyhnutné opustiť tatami počas hodiny, najprv požiadajte o dovolenie svojho učiteľa (sensei-a), potom ak je opustenie dočasné opustite tatami úklonom v stoji, inak ak je to koniec vášho cvičenia ukloňte sa v seize.

Rei O-Sensei-ovi (zakladateľ Aikido)

Duch zakladateľa Aikido je v dojo vždy prítomný. Preto pred každým začiatkom a koncom tréningu je dôležité pokloniť sa kamize a vzdať mu tak úctu.

Rei Sensei-ovi

Po rei O-sensei-ovi, sa cvičiaci uklonia v seize svojmu sensei-ovi (učiteľovi). To sa opakuje aj na konci tréningu. Na začiatku hodiny v priebehu klaňania sa učiteľovi zvyčajne hovorí Onegai-shimasu (prosím pomôž mi učiť sa), zatiaľ čo na konci hodiny sa hovorí Domo arigato gozaimashita (ďakujem veľmi pekne).

Rei partnerovi

Je potrebné uvedomiť si, že partner je vaším zrkadlom. Ignorovať partnerovu osobnosť a jeho dôstojnosť je proti duchu Aikida. Váš partner nie je niekto s kým súťažíte, ale osoba s ktorou trénujete a zlepšujete sa. Prejavte mu rešpekt a ohľaduplnosť v každej stránke cvičenia.
Partneri by sa mali pokloniť na začiatku a na konci cvičenia techniky.

Rei každej zbrani s ktorou cvičíte

Pred a po použití bokken-u (drevený meč), jo (drevená palica), alebo tanto (drevený nôž) podržte zbraň na úrovni svojich očí smerom k O-Sensei-ovi a v stoji sa pokloňte. Aj napriek tomu, že tieto zbrane sú vyhotovené z dreva, pomáhajú v tréningu Aikido a preto je dôležité im prejaviť úctu. Tí, ktorí ich nechávajú povaľovať sa, stúpajú na nich alebo sa o nich opierajú nerešpektujú základné princípy Aikido.

Etiketa v bodoch:

 1. Pri vstupe i pri odchode z dojo sa patrí pokloniť smerom ku kamize, obrazu O'Senseia, prípadne smerom k čelu dojo. Ukloniť sa treba aj pri vstupe a odchode z tatami.
 2. Nevstupujte na tatami v obuvi. Mimo tatami noste vždy prezuvky, ktoré si pred každým vstupom na tatami pekne uložte k ich okraju.
 3. V prípade neskorého príchodu na tréning, počkajte na okraji tatami, kým si vás učiteľ nevšimne a nepovolí vám pripojiť sa k tréningu.
 4. Ak počas cvičenia potrebujete z akéhokoľvek dôvodu odísť z tatami, neodchádzajte z tatami, ani z dojo bez vedomia a súhlasu učiteľa.
 5. Neseďte na tatami chrbtom k obrazu zakladateľa. Neseďte s vystretými nohami, ani sa neopierajte o stenu. Seďte v seiza, prípadne v tureckom sede - vždy však vzpriamený.
 6. Necvičte s hodinkami, šperkmi či inými kovovými predmetmi.
 7. Na tatami nepatria  nápoje,  jedlo, žuvačky a pod.
 8. Rozprávajte čo najmenej, či už pri výklade učiteľa alebo pri samotnom cvičení.
 9. Ak máte problémy s precvičovaným pohybom, či technikou, nevykrikujte na učiteľa. Skúste techniku odpozorovať od ostatných, prípadne počkať na vhodnú chvíľu a potom poprosiť učiteľa o radu a pomoc.
 10. Príkazy učiteľa vykonajte ihneď, tak aby ste nezdržovali ostatných.
 11. Počas cvičenia sa vyvarujte neslušnému chovaniu a hádkam. Správajte sa v rámci pravidiel slušného správania, nezabúdajte na ohľaduplnosť, slušnosť a opatrnosť.
 12. Na tatami sa neprezliekajte. Snažte sa, aby váš cvičebný úbor bol čistý, bez silných vôní, či zápachov.
 13. Udržujte nohy i ruky v čistote. Nechty na rukách i na nohách si udržujte čisté a ostrihané.
 14. Plaťte svoj členský poplatok vždy načas. Pokiaľ, z akéhokoľvek dôvodu, nie je možne aby ste zaplatili, obráťte sa na kompetentnú osobu – vždy je možné nájsť riešenie. 
 15. Pamätajte nato, že ste tu preto, aby ste sa niečo naučili a nie aby ste uspokojovali svoje ego. Pokora, skromnosť a chcieť sa niečo naučiť je preto najlepším prístupom k tréningu.