Aikido nie je len bojové umenie, ale predovšetkým životný postoj. Pomáha harmónii tela a duše a rozvoju osobnosti. Možno práve preto ho dnes študuje viac než milión ľudí po celom svete. Účelom Aikida nie je boj, ale sebaobrana.

Aikido je japonské bojové umenie, ktoré sa usiluje o harmóniu tela aj ducha. Názov je odvodený s troch hlások. Ai znamená harmónia, Ki životná energia, Do cesta. Aikido sa teda dá preložiť ako cesta harmónie. Jeho podstatou je budovanie svojho JA a pomoc druhému. Aikido nie je súperenie, ale spolupráca a vzájomný rešpekt.

Aikido je svojím nenásilným pojatím boja vhodné pre všetky vekové kategórie, pre mužov aj ženy. Je určené pre každého, kto túži vyraziť strach a agresivitu, a kto túži po rozvoji osobnosti a harmónie tela i duše.

Nácvik obranných techník začína vždy až po obradnom pozdrave, uvoľňovacích a posilňovacích cvikoch a po cvičení pádov. Cvičenie prebieha najčastejšie v dvojiciach. Študenti sa pravidelne striedajú v roli útočníka a obrancu. Pokročilí žiaci nacvičujú boj s viacerými súpermi.

Aikido ma štyri základné formy cvičenia:

- stojmo (tačiwaza)
- pokľačiačky (suwariwaza)
- útočník stoj, obranca kľačí (hanmihantačiwaza)
- techniky zo zbraňami (bukiwaza)

Štúdium Aikido zahŕňa:

- boj bez zbrane
- boj s palicou (jo)
- boj s mečom (boken)
- boj s nožom (tanto)

Neoddeliteľnou súčasťou výučby sú dychové a meditačné cvičenia. Žiak postupuje behom štúdia radou skúšok. Najnižším žiackym stupňom je šieste a najvyšším prvé kyu. Najnižším majstrovským stupňom je prvý dan, kde jeho nositeľ dostáva čierny pás.

Žiacke a majstrovské stupne v Aikido:
6.kyu - 1.kyu (shiro obi - biely pás)
1.dan - 10.dan (kuro obi - čierny pás)

Hakama:
Je tradičný odev samurajov v Japonsku. Niektoré tradičné bojové umenia ako napríklad Aikido, Aikijutsu, Kendo, laido dodnes používajú tento druh odevu. Je viacero typov hakamy a je medzi nimi rozdiel. V aikido sa používajú čierne hakamy niekedy je možné sa stretnúť s indigo /tmavomodrou/ farbou alebo bielou. Postupne sa uviedlo do praxe používanie hakamy iba pre pokročilých cvičencov od 2.kyu, v niektorých dojo od 1.danu. Hakama neoznačuje nejaký stupeň, ale skôr duševnú, duchovnú a technickú vyspelosť adepta. Hakama by mala mať 7 záhybov (5 vpredu a 2 vzadu) ktoré znamenajú:

Yuki - odvaha, statočnosť, neohrozenosť
Jin - ľudskosť, láskavosť, vrelosť
Gi - spravodlivosť, povinnosť, celistvosť
Rei - etika, úcta, zdvorilosť
Makoto - úprimnosť, pokora, čisté srdce
Chugi - vernosť, presnosť, korektnosť
Meiyo - dôvera, vážnosť, česť

Nositeľ hakamy na seba jej nosením preberá plnú zodpovednosť pri presadzovaní týchto cností.